คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามรองนายกรัฐมนตรี
ข่าว ภูเก็ต

คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.45 น. ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย์ คณะทำงานนโยบายด้านกฎหมาย อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่, รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และภาครัฐเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยทางรองนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามความคืบหน้าของโครงการ Phuket Sandbox และการเดินทางไปท่องเที่ยวตามเกาะต่างๆ ในจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดในฝั่งอันดามัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ไม่มากนัก เนื่องจากเพิ่งได้รับการอนุมัติในการเดินทางไปท่องเที่ยวในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเกาะเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ติดตามในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้นำข้อมูลไปหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.