นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 54/2564 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเข้มข้น แม้ว่าขณะนี้การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้กระจายลงสู่ชุมชน และครอบครัวในวงกว้าง จากสายพันธ์เดลต้าที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

โดยทางอำเภอ ผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้เป็นศูนย์พักคอย หรือ CI ในทุกตำบล เป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว แยกออกจากครอบครัว/ชุมชน โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชน มีบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 สามารถแจ้งผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อนำส่งศูนย์พักคอย หรือ CI ในตำบลนั้นๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สังคมและพี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และการแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัว/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ตลอดจนเพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามไว้รองรับผู้ป่วย กลุ่มสีแดง และสีเหลืองได้อย่างเพียงพอ โดยศูนย์ CI พร้อมรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติปิดห้างซุปเปอร์ชีปสาขาใหญ่เป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผลภายหลังที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตลงนามในคำสั่งจังหวัดภูเก็ต

จากนั้นที่ประชุมมีมติจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กจังหวัดภูเก็ต กรณีที่บิดามารดาติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นศูนย์ดูแลให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยใช้สถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 เทศบาลนครภูเก็ต เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.ภูเก็ต ปภ.จังหวัดภูเก็ต และ เทศบาลนครภูเก็ต ทางจังหวัดจึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้เด็กที่เป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง โดย บิดาหรือมารดาเป็นผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการช่วยเหลือดูแล ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.