อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อม แข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อม แข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายฤาษิต สุดตันตาภรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดแข่งขันบาสเกตบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบบอล “อบจ.ภูเก็ต ลีก” โดยจัดแข่งขันบาสเกตบอล 2 รายการ ซึ่งรายการแรกเป็นการแข่งขัน บาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 และรายการต่อไปจะเป็นการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2562 (สโมสรบาสเกตบอล ประชาชนชาย) ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 26 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในวันนี้ได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน โดยมีทีมบาสเกตบอลของสโมสรฯ ที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล อบจ.ภูเก็ต ลีก ประจำปี 2562 รวมทั้งหมด 5 ทีม ได้แก่ 1.เชิงทะเลนาคา 2.ง้อ 3.Vertical 4.Phuket Outdoor 5.PH

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ ทีมที่มีคะแนนชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 10,000 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 7,500 บาท ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 5,000 บาท สโมสรฯ ยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินบำรุงทีม จำนวน 3,000 บาท ผู้เล่น (ทั่วไป) ยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ผู้เล่น (เยาวชน) ยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,500 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.