อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 1/2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน เรื่องอยู่ระหว่างรอออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามมติที่ประชุม เรื่องการยกเลิกสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภค การยกเลิกและคืนสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค รวมถึงติดตามผลจากการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตครั้งก่อน กรณีข้อพิพาทจากการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “อรุณสมสแควร์ ภูเก็ต” ของบริษัท อรุณสม จำกัด ตลอดจนพิจารณา กรณีบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.