ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  ครั้งที่ 2/2562
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562 โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง, นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ และนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการเร่งรัดติตตามการเบิกจ่ายงบประมาณ มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต รวมถึงแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ เรื่องการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดภูเก็ต การรับบริจาคโลหิต บทบาทของจังหวัดภูเก็ตต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การบริหารจัดการน้ำดิบ การจัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562” ความก้าวหน้าการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รายงานผ่านระบบ Unified Communication จากสถานที่ก่อสร้าง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.