นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 46 /2564 ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และ ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4202/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่องยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 และพิจารณาเพิ่มจำนวนห้องโรงแรมรามาดา บาย วินด์แฮม ภูเก็ต ดีวานา ป่าตอง สำหรับดำเนินการสถานที่กักโรคในท้องที่ LQ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 โดยเร่งด่วน

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ดำเนินการในเรื่องของแนวทางป้องกันโควิด-19 โดย อบจ.ภูเก็ต ได้ทำสัญญาเพิ่ม LQ จำนวนประมาณ 201 ห้อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับการกักตัวอยู่ใน LQ นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง จับมือทำงานร่วมกัน ซึ่งหากพบว่ามีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจุดใด ก็จะดำเนินการไป SWAB ณ สถานที่นั้นอย่างเร่งด่วน แล้วนำคนเหล่านั้นกลับไปอยู่ใน LQ โดยหลังจากนี้ อบจ.ภูเก็ต จะร่วมกับ สสจ.ภูเก็ต และทีมงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน SWAB ในจุดสุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามไทม์ไลน์ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.