อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) เฉพาะในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) เฉพาะในส่วนที่เป็นผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) แทนกรรมการที่พ้นมาจากตำแหน่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเลือกมีทั้งหมด 4 คน ได้แก่ 1.นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 2.นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 3.นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี 4.นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากตัวแทนทั้ง 4 คน เป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน คือ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.