อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือ ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ ฉลองมารีน่า
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือ ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ ฉลองมารีน่า

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) โดยมี นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง อบจ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ เพื่อหารือการปรับปรุงซ่อมแซมโป๊ะและสะพานเชื่อมโป๊ะท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง (ฉลองมารีน่า) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งพิจารณาผังแสดงระยะช่องจอดเรือ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการท่าเทียบเรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเทียบเรือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.