นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ต ต่อที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายอานุภาพ ยอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญคือ การรายงานผลการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ในรอบวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 มีเที่ยวบินเข้ามา 4 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวจำนวน 204 คน ผลการตรวจเชื้อ Negative 202 คน รอผลการตรวจ 2 คน ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตามโมเดล Phuket Sandbox ตั้งแต่วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2564 มีเที่ยวบินเข้ามาสะสมทั้งหมด 138 เที่ยวบิน มีนักท่องเที่ยวสะสมทั้งหมด 12,599 คน ผลการตรวจหาเชื้อสะสม Negative 12,567 คน รอผลตรวจ 2 คน พบผู้ติดเชื้อ 30 คน จำนวนนักท่องเที่ยว Phuket Sandbox ที่ยังคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 3,458 คน จากยอดสะสมถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รวม 12,599 คน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รายงานแผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มคนงานในแคมป์คนงาน จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการปิดแคมป์แบบกลยุทธ์ Bubble and Seal ควบคุมโควิด-19 โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าไปดูแลตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งกระบวนการ Bubble and Seal คือการบริหารจัดการโดยใช้มาตรการทางสังคมและมาตรการทางสาธารณสุข ใช้หลักการจัดการโควิด-19 ในแคมป์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อควบคุมเชื้อไม่ให้หลุดออกมาสู่สังคมภายนอก เป้าหมายลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย และลดความเสี่ยงของกลุ่มคนงาน เพื่อควบคุมโรคให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ในส่วนของผู้ติดเชื้อจะถูกกักตัวระหว่าง 14-28 วัน เพื่อให้ปลอดภัยและหายจากโรคโควิด-19

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รายงานยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้ดำเนินการประสานกับสภากาชาดไทย ซึ่งขณะนี้ได้รับการยืนยันรับการจัดสรรวัคซีน Moderna มาจำนวน 5,060 โดส

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.