อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวางแผนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวางแผนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมวางแผนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Phuket Sandbox ศูนย์แจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อวางแผนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 โดยเฉพาะการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานต่างๆ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายและกำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูแลแคมป์คนงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยจะดำเนินการตรวจเชิงรุกสำหรับในกรณีของแคมป์คนงานที่มีผู้ติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการปิดแคมป์คนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี และในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ได้ดำเนินการปิดแคมป์คนงานเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.