อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2562

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ลาน Public House Central Festival Phuket นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางปัทมา รุจีวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และนางกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ร่วมแถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 เพื่อร่วมเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยมี นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2562 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-16 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลางให้เป็นที่ประจักษ์และเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต

โดยกิจกรรมประกอบด้วย วันที่ 2 มีนาคม 2562 พิธีอุปสมบทหมู่ ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) วันที่ 3-16 มีนาคม 2562 พระภิกษุสงฆ์ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) วันที่ 5 มีนาคม 2562 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง (เจ้าบ้านอาสาพาทัวร์ฯ) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ผู้อบรมลงพื้นที่ศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ถลางและการฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์อาสาแหล่งประวัติศาสตร์ถลาง วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. กวนกะละแม 9 กระทะ ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ และขอเชิญประชาชนร่วมห่อกะละแม ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 12 มีนาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบวงสรวงปู่ย่าตายายบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง โดยช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร และช่วงเย็นเป็นพิธีบวงสรวง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและพิธีสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร วันที่ 13-15 มีนาคม 2562 เวลา 17.00-24.00 น. งานแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์และการจัดลานศิลปวัฒนธรรมจำลองวิถีชีวิตเมืองถลาง โดยจะมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารอร่อยภูเก็ต และของดีประจำถิ่น (OTOP) ณ พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อาทิ การแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง รองแง็ง มโนราห์ การละเล่นพื้นบ้านและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวจัดงาน สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2562  ทำละครอิงประวัติศาสตร์ 234 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต รับผิดชอบในส่วนของการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น โดยการจัดแสดงแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ในปีนี้จะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญในอดีตของเมืองถลาง วีรกรรมอันหาญกล้าของบรรพบุรุษเมืองถลาง เพื่อให้ลูกหลานได้ย้อนภาพกลับไปในห้วงกาลที่สำคัญในอดีต ราวกับได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครานั้น ซึ่งปีนี้จะจัดการแสดงให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และด้วยเป็นวาระครบรอบ 234 ปี วันแห่งถลางชนะศึก ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ครั้งนี้จึงจัดการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ภายใต้ชื่อการแสดงแสงสีเสียง และสื่อผสม เรื่อง “234 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีเมืองถลาง ที่มีกว่า 10 ฉาก ได้เน้นย้ำในเรื่องของการแสดงที่สมจริง ทั้งในเรื่องของแสง สี เสียง ตัวแสดง ฉาก และในทุกๆ เรื่อง รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน “นุ่งโจง ห่มสไบ ย้อนสมัยรัตนโกสินทร์”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.