รองนายก อบจ.ภูเก็ต ติดตามการปฏิบัติงาน ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์
ข่าว ภูเก็ต

รองนายก อบจ.ภูเก็ต ติดตามการปฏิบัติงาน ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต (ศปก.ภูเก็ตแซนด์บ๊อกซ์) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติและปัญหาอุปสรรคในการทำงานของฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ส่วนผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายยุทธการ ฝ่ายปฏิบัติการทางบก ฝ่ายปฏิบัติการทางน้ำ ฝ่ายปฏิบัติตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ฝ่ายประเมินและประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งดูแลท่าเรือหลัก 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรืออ่าวฉลอง และท่าเรือรัษฎานั้น มีความพร้อมทางด้านจุดคัดกรอง และพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวตามโครงการ Phuket Sandbox ตามนโยบายที่จังหวัดได้กำหนด พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต มาประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Phuket Sandbox (ศูนย์ปฏิบัติการ 191) ประจำเดือนกรกฎาคม ตั้งแต่วันที่ 20 -31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2 คน/วัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.