อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3) โดยมี นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 16 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ให้เป็นที่ประจักษ์ และเพิ่มศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภูเก็ต โดยในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 จะมีกิจกรรมกวนกาละแม ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์

ทั้งนี้ ในการประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร การจัดกิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต การจัดพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี การจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลศรีสุนทร การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสงสีเสียง ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การเตรียมการจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป อาหารอร่อยภูเก็ตพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต การรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต การจัดหน่วยพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.