อบจ.ภูเก็ต มอบถุงอุปโภคบริโภคให้ ทต.วิชิต ไปแจกจ่ายแก่ประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบถุงอุปโภคบริโภคให้ ทต.วิชิต ไปแจกจ่ายแก่ประชาชน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.15 น. ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งมอบถุงอุปโภคบริโภคให้กับเทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 11,980 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้ลงทะเบียนขอรับถุงอุปโภคบริโภคไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-19

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติเงินสะสมจำนวน 21 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อถุงอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2 ถุง ปลากระป๋อง 12 กระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 12 ซอง และน้ำมัน 1 ลิตร 1 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 8 แห่ง ที่ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.ภูเก็ต จำนวน 35,758 ชุด ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้จัดซื้อจัดจ้างผ่านการเปิดประมูล จำนวน 17,409,000 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งมอบถุงอุปโภคบริโภคให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จำนวน 3,107 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จำนวน 1,380 ชุด และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี จำนวน 2,579 ชุด วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ส่งมอบให้กับ เทศบาลตำบลฉลอง จำนวน 5,756 ชุด เทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 2,824 ชุด และวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ส่งมอบให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จำนวน 3,117 ชุด และเทศบาลตำบลศรีสุนทร 5,015 ชุด

สำหรับ อปท. อีก 6 แห่ง ที่ได้ขอการสนับสนุนมาในรอบที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 12,329,200 บาท สภา อบจ.ภูเก็ต ได้อนุมัติเงินสะสมเพื่อจัดซื้อไปแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้กับ อปท.ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 6,512 ชุด เทศบาลตำบลป่าคลอก จำนวน 3,996 ชุด เทศบาลตำบลกะรน จำนวน 2,000 ชุด เทศบาลตำบลรัษฎา จำนวน 1,753 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จำนวน 1,685 ชุด และองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี จำนวน 4,566 ชุด รวมทั้งสิ้น 20,512 ชุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.