นายก อบจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน จุดฉีดวัคซีน
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน จุดฉีดวัคซีน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ขณะปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน โดยมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และนางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. เข้าร่วม

สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีน บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2564 โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ที่สนับสนุนสถานที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นสถานที่กว้างขวาง ไม่แออัด และมีทางลาดสำหรับรถเข็น อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.