อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก  เฟส 2 ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก เฟส 2 ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 และนางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 480 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากมีประชาชนตำบลวิชิตซึ่งอยู่ในไทม์ไลน์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จึงได้ทำการตรวจเชิงรุกในครั้งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณ สปสช. ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รวมถึงได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่มาช่วยรับลงทะเบียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รพสต.วิชิต ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ที่มาอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

สำหรับโครงการภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย ได้การตอบรับที่ดีจากประชาชนจำนวนมาก ทั้งนี้ หากทราบไทม์ไลน์ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทาง อบจ.ภูเก็ต และ สสจ.ภูเก็ต จะรีบดำเนินการไปตัดวงจรในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้พี่น้องประชาชน และเตรียมความพร้อมในการเปิดบ้านเปิดเมืองในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือทุกคนให้ป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.