รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
ข่าว ภูเก็ต

รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ณ ท่าเรือรัษฎา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการจัดฝึกซ้อมเสมือนจริงที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกฝนการรับสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสีย โดยมีการสมมติสถานการณ์เกิดวิสัยทัศน์ไม่ดีคลื่นลมแรง ทำให้นักท่องเที่ยวกว่า 30 ชีวิต หนีออกจากเรือกระโดดลงทะเลหนีตาย จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย เจ้าหน้าที่ระดมทีมช่วยเหลือ ณ บริเวณท่าเรือรัษฎา ก่อนนำส่งโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมี คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อให้บุคลากรเข้าใจแผนการตั้งรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาล ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเมื่อเกิดภาวะอุบัติภัยหมู่ เป็นการฝึกปฏิบัติตามแผนที่วางไว้แล้ว เป็นการทดสอบความพร้อมของบุคลากร สถานที่ การเคลื่อนย้าย การติดต่อสื่อสาร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงให้มีการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.