นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวันที่ 4 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 1 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ในการเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเพิ่มอีก 1 จุด จากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตมีจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวน 6 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องจามจุรี 1 และห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ที่สนับสนุนสถานที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นสถานที่ที่สะดวกสบาย กว้างขวาง ไม่แออัด และมีทางลาดสำหรับรถเข็นอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.