นายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจ ณ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เยี่ยมให้กำลังใจ ณ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวันที่ 3 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน อบจ.ภูเก็ต บริเวณโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และจิตอาสา ขณะปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน โดยมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. และนางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ. เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ในการเปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเพิ่มอีก 1 จุด จากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตมีจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจำนวน 6 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2564 ณ ห้องจามจุรี 1 และห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน โดยความร่วมมือระหว่าง อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ที่สนับสนุนสถานที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นสถานที่ที่สะดวกสบาย กว้างขวาง ไม่แออัด โดยเฉพาะในส่วนของผู้สูงอายุนั้นมีทางลาดสำหรับรถเข็นอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.