นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ พิธีรับมอบนมผงจากภาคเอกชน
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติ พิธีรับมอบนมผงจากภาคเอกชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบนมผงเด็ก มูลค่า 1.1 ล้านบาท จากนางสาวสายสุนีย์ ทองสร้อย ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาภูเก็ต, นางสาวสุวดี อินทชาติ ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาป่าตอง และนางสาวสุภารัตน์ ทับทิม ผู้จัดการบิ๊กซี สาขาเทพกระษัตรี ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อช่วยเหลือเด็กในครอบครัวเปราะบาง ประชาชนที่ขาดแคลนและได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นได้มอบต่อให้กับครอบครัวเปราะบาง จำนวน 50 คน ซึ่งได้มีการลงทะเบียนไว้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูก็ต โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

การมอบผลิตภัณฑ์นมผงให้กับครอบครัวเปราะบางในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการตอบแทนให้กับสังคม ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 สำหรับจังหวัดภูเก็ต อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับผู้ปกครองทำให้ตกงานและมีรายได้ลดลงและยังกระทบกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน ซึ่งนมผงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครองที่ประสบกับปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อนมให้บุตรหลานเนื่องจากรายได้ที่ลดลง “คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี” จึงได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมผงดังกล่าวให้กับครอบครัวเปราะบางดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.