อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก  ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ต.วิชิต

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน ณ บริเวณสวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 206 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ. นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักต่อความห่วงใยของประชาชน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 จึงขอความร่วมมือทุกคนป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพราะการป้องกันนั้น ย่อมดีกว่าการรักษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.