อบจ.ภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำให้แก่ลูกเสือ บริเวณชุมชนหลัง กศน.
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำให้แก่ลูกเสือ บริเวณชุมชนหลัง กศน.

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ได้นำรถบรรทุกน้ำ อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการน้ำแก่นักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือ ณ บริเวณชุมชนด้านหลังศูนย์ กศน.อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ใดที่ขาดแคลนน้ำ สามารถแจ้งมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบจ.ภูเก็ต โทร. 076 211 877 ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะรีบดำเนินการจัดส่งน้ำไปให้โดยเร็ว

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.