อบจ.ภูเก็ต รับข้าวสาร 24,000 กก. ไข่ไก่ จำนวน 100,000 ฟอง แจกจ่ายประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับข้าวสาร 24,000 กก. ไข่ไก่ จำนวน 100,000 ฟอง แจกจ่ายประชาชน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับมอบข้าวสาร 24,000 กิโลกรัม และไข่ไก่ จำนวน 100,000 ฟอง จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมี คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี. ฟู้ดสโตร์ จำกัด (ข้าวตราฉัตร) และคุณเชาว์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมี นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ. นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ต้องประสบปัญหาในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่เป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว ได้ชะลอตัวและหยุดชะงักมาเป็นระยะเวลานาน ประชาชนชาวภูเก็ตส่วนใหญ่ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานไปยังบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ ได้แก่ บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราฉัตร จำนวน 24,000 กิโลกรัม หรือ 4,800 ถุง มูลค่า 523,200 บาท และไข่ไก่สดซีพี จำนวน 100,000 ฟอง หรือ 3,350 ถาด มูลค่า 281,400 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 804,600 บาท มามอบผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปแจกให้กับพี่น้องชาวภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 นี้ 3 จุด คือ อำเภอเมืองภูเก็ต ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อำเภอถลาง ที่โรงเรียนเมืองถลาง และอำเภอกะทู้ ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ฟู้ดสโตร์ จากัด หรือ ข้าวตราฉัตร เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ต้องการให้ทุกบริษัทในเครือร่วมมือกัน ชวยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 และผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชนแออัด ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางอีกกลุ่มที่ต้องเผชิญความเดือดร้อนอย่างมากในสถานการณ์โรคระบาดนี้ ข้าวตราฉัตร ดำเนินงานตามนโยบายของเครือฯ มาโดยตลอด ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรก จนถึงการระบาดในครั้งปัจจุบัน โดยส่งมอบเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงาน และบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ สำนักพระพุทธศาสนา บุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานภาครัฐต่างๆ โรงพยาบาล ผู้ประกอบการร้านอาหาร และชุมชนต่างๆ ซึ่งเชื่อว่า การรวมพลังกัน ร่วมร้อยเรียงความดี จากทุกๆ หน่วยงานภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคมได้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนร่วมต่อสู้และผ่านวิกฤติโควิด-19 นี้ไปได้พร้อมๆ กัน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.