อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม เตรียมพร้อมแผนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม เตรียมพร้อมแผนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมตามแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้ เพื่อพิจารณาแผนการเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วของจังหวัดภูเก็ต ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้ว วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 รวมถึงพิจารณามาตรการการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วของจังหวัดภูเก็ต อาทิ มาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย เงื่อนไขและคุณสมบัติของนักท่องเที่ยวต่างชาติ Standard Operating Procedure (SOP) ของจังหวัดภูเก็ต การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดจนพิจารณาแผนการพัฒนาภูเก็ตระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.