อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณสนามเปตอง สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี ประมาณ 700 คน ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ทราบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นบุคคลแรงงานต่างด้าวในตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) ทาง สสจ. จึงได้ประสานมายัง อบจ.ภูเก็ต และร่วมกันลงพื้นที่ทำการตรวจเชิงรุก ณ บริเวณสนามเปตอง สะพานหิน จำนวน 2 วัน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำไปรักษาโดยเร็ว

ในการทำงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน อสม. เทศกิจ ตลอดจนเทศบาลนครภูเก็ต ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่จัดโครงการ อย่างไรก็ตาม เราต้องการลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงโดยเร็วที่สุด เพื่อตัดวงจรไม่ให้มีการแพร่เชื้อไปจุดอื่นๆ จึงได้ทำโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัยให้กับชาวภูเก็ต เพราะเชื่อว่าการป้องนั้นย่อมดีกว่าการรักษา ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตไม่ประมาท และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.