ประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้ประกอบการขนส่ง เตรียมความพร้อมเปิดจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมรับฟังความคิดเห็น ผู้ประกอบการขนส่ง เตรียมความพร้อมเปิดจังหวัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการขนส่งในการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดภูเก็ต โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยรัฐบาลและจังหวัดภูเก็ตมีแผนเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดให้มีการประชุมผู้ประกอบการอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจและซักซ้อมการเตรียมความพร้อม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของแต่ละกลุ่มอาชีพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรถสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง เส้นทาง หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 4 ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารไม่ประจำทาง ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ผู้ประกอบการรถยนต์บริการ ผู้ประกอบการขนส่งรถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.