ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ภูเก็ต

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2564 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่อง

 • การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปันโนนุสสรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564
 • ติดตามผลการดำเนินการโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000 ไร่ และ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 • ผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต
 • ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • แผนการรณรงค์และค้นหาบุคคลเพื่อรับการฉีดวัคซีน
 • แผนการเปิดจังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
 • โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
 • การนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.