นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 เพื่อทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางภูเก็ตหลังใหม่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เช่น การปลูกต้นไม้ ซึ่งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน โดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนทุกหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 และร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงานหรือสถานที่ที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน สองข้างทางสาธารณะ และร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ยืนต้น 6 ชนิด จำนวน 214 ต้น อาทิ ต้นประดู่บ้าน ต้นจามจุรี ต้นแคนา ต้นตะแบก ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นราชพฤกษ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.