อบจ.ภูเก็ต และ อปท. หาแนวทางช่วย ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต และ อปท. หาแนวทางช่วย ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 โดยมี นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยประกาศลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบ และทุกท้องถิ่นทั้งเทศบาล อบต. ประสานงานกับ อบจ.ภูเก็ต โดยจะต้องส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนมาให้ อบจ. ในการช่วยเหลือประชาชน จากนั้นจะมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และเริ่มมอบถุงอุปโภคบริโภคให้กับผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย 1.ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม 2 ถุง 2.น้ำมันขวดใหญ่ 3.ปลากระป๋อง 12 กระป๋อง และ 4.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 โหล ทั้งนี้ ผู้ที่รับถุงอุปโภคบริโภคจะต้องลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.