อบจ.ภูเก็ต ผนึกกำลังมอบถุงอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนตำบลรัษฎา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ผนึกกำลังมอบถุงอุปโภคบริโภค แก่ประชาชนตำบลรัษฎา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ นางสาวธันย์ชนก กิ่งวงศา กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพสุดสาคร และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ CEO เอส.เอส.เค. กรุ๊ป หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ มอบถุงอุปโภคบริโภค 1,000 ชุด ไข่ไก่ 10,000 ฟอง ปลาสด 1,000 กิโลกรัม ให้กับตัวแทนของเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชนแสนสุข ชาวบ้านซอยกิ่งแก้ว ซอย 10 ที่พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย ทำให้ต้องถูกปิดซอย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง และคนที่ลงทะเบียนยากจนไว้

ทั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพสุดสาคร ดำเนินการสั่งหน้ากากอนามัยอีก 500,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำไปแจกให้กับประชาชนชาวภูเก็ตเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.