อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.กะรน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.กะรน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ บริเวณวัดสุวรรณคีรีเขต (วัดกะรน) ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลกะรน ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 398 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2564 เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุกในพื้นที่ต่างๆ โดยจุดแรกเริ่มขึ้นที่ชุมชนชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ จุดที่ 2 Villa Market – Boat Avenue ตำบลเชิงทะเล จุดที่ 3 ลานจอดรถทัวร์ เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต ตำบลวิชิต จุดที่ 4 ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต จุดที่ 5 โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง จุดที่ 6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ตำบลกะทู้ จุดที่ 7 โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง จุดที่ 8 ศาลาเอนกประสงค์มัสยิดกมลา ตำบลกมลา จุดที่ 9 โรงเรียนบ้านสะปำ ตำบลเกาะแก้ว และจุดที่ 10 ณ บริเวณวัดกะรน ตำบลกะรน

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชน รพ.สต. อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในไทม์ไลน์สุ่มเสี่ยงได้ให้ความสนใจมาตรวจคัดกรอง ทั้งนี้ หากทราบผลว่าติดเชื้อก็จะนำไปรักษาได้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตไม่มีผู้ติดเชื้อก่อนการเปิดเมืองภายในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.