อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม จังหวัดภูเก็ต รวมพลังวันต่อต้านยาเสพติดโลกปี 2564 กิจกรรมย่อย รวมพลังจังหวัดภูเก็ตต่อต้านยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564 งบประมาณ 530,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.