ประชุม หามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม หามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 36/2564 เพื่อหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ภายหลังการการประชุมดังกล่าว นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างคำสั่งประกาศจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในส่วนของการคัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามาพื้นที่ภูเก็ต ได้มีการยกระดับมาตรการ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ไปเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้

โดยคนที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ต ทั้งทางอากาศ ที่ผ่านทางท่าอากาศยานภูเก็ต และทางบก ผ่านทางด่านตรวจท่าฉัตรไชยนั้น จะต้องเป็นคนที่ผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธี Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และจะต้องมีเอกสารหลักฐานดังกล่าวทุกคน ไม่ว่าจะเดินทางมาจากพื้นที่ใดก็ตาม โดยมาตรการนี้จะบังคับใช้ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564

เพื่อให้มีการชะลอการเดินทางมาภูเก็ต สกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีเป้าหมายจะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม รวมไปถึงได้มีการยกเลิกการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.