ตำบลวิชิต จัดการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ข่าว ภูเก็ต

ตำบลวิชิต จัดการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมประชุมฯ โดยในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การรองรับและให้ความสะดวกด้านการลงทะเบียนฉีดวัคซีน รวมถึงภารกิจการลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่ตำบลวิชิต และพื้นที่ตามไทม์ไลน์ผู้ป่วย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.