อบจ.ภูเก็ต คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.กมลา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่ ต.กมลา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ ศาลาเอนกประสงค์มัสยิดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 196 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายสะอาด ล่าตะหลา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอกะทู้ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกครบทั้ง 3 อำเภอในจังหวัดภูเก็ต โดย สสจ.ภูเก็ต จะกำหนดจุดเพื่อชี้เป้าพื้นที่สุ่มเสี่ยง ซึ่งเราทำงานแบบเชิงรุก เข้าไปค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ หากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำไปรักษา สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ อบต.กมลา สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต สาธารณสุขอำเภอ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีการ SWAB ส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบในเรื่องของการออกนอกสถานที่ และการอำนวยความสะดวกต่างๆ

นายเรวัต กล่าวต่ออีกว่า อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ซึ่งยังมีอีก 2 จุดที่ต้อง SWAB ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว และวัดกะรน ต.กะรน หลังจากนั้นจะดูสถานการณ์ หากยอดผู้ติดเชื้อในภูเก็ตลดจำนวนลงก็จะหยุดโครงการ แต่ถ้ามีกลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้น หรือโครงการนี้ยังสามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนได้ก็จะทำต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอฝากพี่น้องประชาชนว่า การป้องกันนั้น ย่อมดีกว่ารักษา โรคติดเชื้อโควิด-19 ติดง่าย หายยาก ฉะนั้น อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.