อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ณ รพ.ป่าตอง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก ณ รพ.ป่าตอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 230 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 1 นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ในขณะนี้ได้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย ทำให้คนภูเก็ตห่างไกลจากโควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่น ตลอดจนพี่น้องน้องประชาชน ที่อยู่ในไทม์ไลน์ของกลุ่มเสี่ยงให้ความตื่นตัวมาตรวจหาเชื้อ หากเราเชื่อว่าการป้องกันดีกว่ารักษานั้น จะทำให้เชื้อโควิด-19 หายไปจากภูเก็ตได้อย่างแน่นอน

นายเรวัต กล่าวต่ออีกว่า จากการไป SWAB ในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 พบว่าส่วนใหญ่ 90% ไม่มีผู้ติดเชื้อ และหากพบผู้ติดเชื้อก็จะนำมารักษา สำหรับแผนดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกพื้นที่ต่อไป คือ ศาลาเอนกประสงค์มัสยิดกมลา หลังจากนั้นประเมินดูว่า จุดไหนที่เป็นความเสี่ยงสำหรับคนภูเก็ต ก็จะตั้งจุดตรวจใกล้บริเวณนั้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก โดยโครงการนี้จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ลดจำนวนลง ก็จะต้องค้นหาผู้ติดเชื้อต่อไป เพื่อให้ยอดผู้ป่วยลดลง แต่หากวันใดที่ยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงจากหลักสิบเป็นหลักหน่วย ถือว่าการทำงานของเราประสบความสำเร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.