อบจ.ภูเก็ต คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก พื้นที่ตำบลกะทู้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เชิงรุก พื้นที่ตำบลกะทู้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลกะทู้ ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวน 289 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 1 นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.กะทู้ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน รักษา ให้โรคติดเชื้อโควิด-19 หายไปจากภูเก็ตโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า ก่อนออกจากบ้านให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเอง และคนรอบข้าง ให้ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย

นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต เริ่มโครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกใน 5 จุด ได้แก่ ชุมชนชาวไทยใหม่ ต.ราไวย์, Villa Market – Boat Avenue ต.เชิงทะเล, ลานจอดรถทัวร์ ห้างเซ็นทรัลฟลอเรสต้า ต.วิชิต, ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลฉลอง พบผู้ติดเชื้อรวมจำนวน 6 ราย ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาแล้ว หลังจากนี้ในวันที่ 12 พ.ค. จะลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ณ โรงพยาบาลป่าตอง วันที่ 13 พ.ค. ณ ศาลาเอนกประสงค์มัสยิดกมลา วันที่ 14 พ.ค. ณ โรงเรียนบ้านสะปำ ต.เกาะแก้ว และวันที่ 15 พ.ค. ณ วัดกะรน

ทั้งนี้ อยากขอความร่วมมือประชาชน ก่อนเดินทางมารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่จุดบริการต่างๆ ให้ไปลงทะเบียนล่วงหน้ากับ รพ.สต. ที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อเป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในเบื้องต้น โดย รพ.สต. จะส่งข้อมูลมาที่ อบจ.ภูเก็ต เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.