อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก  ณ บริเวณศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ บริเวณศาลาประชาคม จ.ภูเก็ต

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุกฟรีแก่ประชาชน จำนวน 240 คน ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต เป็นวันที่ 2 โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ในการนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 2 นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10 นางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12 และนายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 1 ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

สำหรับแผนดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่บริเวณชุมชนชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ วันที่ 4 พฤษภาคม ณ Villa Market – Boat Avenue ตำบลเชิงทะเล วันที่ 6 พฤษภาคม ณ ลานจอดรถทัวร์ เซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต ตำบลวิชิต วันที่ 7-8 พฤษภาคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 พฤษภาคม ณ โรงพยาบาลฉลอง วันที่ 11 พฤษภาคม ณ โรงเรียนบ้านกะทู้ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม ณ โรงพยาบาลป่าตอง วันที่ 13 พฤษภาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์มัสยิดกมลา ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.