อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ บริเวณศาลาประชาคม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ บริเวณศาลาประชาคม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกฟรี จำนวนประมาณ 300 คน โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 2 นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4 นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5 พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอ 17 ตำบล ซึ่งหลังจากทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้คัดกรองคนเข้าภูเก็ตทางอากาศ ที่สนามบินภูเก็ต และทางบก บริเวณด่านท่าฉัตรไชยแล้ว จะเห็นได้ว่าจากการ SWAB ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประมาณเกือบ 20 คน และเมื่อวานนี้เราได้ไปทำการตรวจคัดกรองเชิงรุก บริเวณที่จอดรถห้างเซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ส่วนก่อนหน้านี้ที่ตำบลราไวย์ และตำบลเชิงทะเลไม่พบผู้ติดเชื้อ นั่นแสดงว่าการค้นหาแบบเชิงรุกนั้นเราทำมาถูกทางแล้ว

นายเรวัต กล่าวต่ออีกว่า “วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือ และมีความตื่นตัวในการมาตรวจคัดกรองหาเชื้อ และที่สำคัญต้องขอขอบคุณสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งได้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทำการ SWAB โดยประชาชนสามารถตรวจฟรี ส่วนผมเป็นสะพานที่นำไปสู่โครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย ให้เกิดความสำเร็จ ขอบคุณ สสจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน เทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงจิตอาสา อสม. ตลอดจนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ความร่วมมือในการทำงานกันอย่างเหนียวแน่น

สำหรับการ SWAB ที่บริเวณศาลาประชาคม มีระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. และหลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชิงรุกไปยังตำบลต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้เร็วที่สุด” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.