อบจ.ภูเก็ต อปท. เตรียมแจก สิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต อปท. เตรียมแจก สิ่งของ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 19 แห่ง เพื่อหารือแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน ด้วยการมอบถุงอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชน โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายกเทศมนตรี จากหลายเทศบาล ได้สะท้อนถึงปัญหาในการปฏิบัติเนื่องจากมีข้อกฎหมายควบคุม ในขณะที่ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ต่างก็เดือดร้อน การช่วยเหลือจึงจะต้องดำเนินการให้รัดกุม เพื่อไม่ให้มีปัญหาตามมาทีหลัง จึงจำเป็นที่จะต้องมีการหารือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่ซ้ำซ้อน

อย่างไรก็ตาม นายเรวัต กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในส่วนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิดระลอกที่ 3 ซึ่งครั้งนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และ อบต. ในภูเก็ต โดยให้ท้องถิ่นทั้งหมดทำความสำรวจคนเดือดร้อนในพื้นที่ และส่งจำนวนผู้ได้รับความเดือดร้อนมาที่ อบจ. ส่วนจำนวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับทางท้องถิ่นแต่ละแห่งไปสำรวจมา โดยทาง อบจ. จะให้การช่วยเหลือจำนวน 50% ของผู้เดือดร้อน ส่วนที่เหลือจำนวน 50 % ทางท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล เพื่อให้ผู้ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือทั้ง 100 %

นายเรวัต ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากโครงการมอบถุงอุปโภคบริโภคให้กับผู้เดือดร้อนแล้ว ทาง อบจ.ภูเก็ต ยังได้ทำโครงการ ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย โดยการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 2 จุด คือ จุดแรกที่ชุมชนชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ และจุดที่ 2 ดำเนินการในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล ส่วนในวันที่ 6 พฤษภาคม ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง โดยจะตั้งจุดตรวจเชิงรุกที่ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ซึ่ง ณ วันนี้ การทำงานจะต้องทำเชิงรุกเพื่อเติมเต็มในการทำงานคัดครองผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ เพราะเชื่อว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา

อย่างไรก็ตามการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น นอกจากจะดำเนินการคัดกรองเชิงรุกแล้ว ที่ผ่านมาทาง อบจ.ภูเก็ตได้ทำมาอย่างต่อเนื่องคือ เรื่องของการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ทีม คือทีมของ อบจ.ภูเก็ต ที่จะออกปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามถนนทั่วไป ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของทีมภูเก็ตหยัดได้ กลุ่มนี้จะทำงานเชิงรุกโดยเข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการและสถานที่ของเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.