ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ ต.ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

ตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ ต.ราไวย์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชน ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” จัดการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จำนวนประมาณ 250 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลราไวย์ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “หลังจากทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการ swab คนที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทางบก คือ ด่านท่าฉัตรไชย และทางอากาศ คือ สนามบินภูเก็ต ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 18 คน หากเราไม่คัดกรองคนภายในจังหวัด หรือจุดที่เป็นไทมไลน์กลุ่มเสี่ยงด้วย มิฉะนั้น จะเป็น Super Spreader หรือเชื้ออาจกระจายได้ ดังนั้น เราต้องรีบจัดการค้นหากลุ่มเสี่ยงให้ได้เร็วที่สุด โดย อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” โดยเริ่มดำเนินการ swab ฟรี ที่ชุมชนชาวไทยใหม่ ราไวย์ เป็นจุดแรก เพื่อตรวจหาเชื้อ คัดกรอง คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หลังจากนั้นเป้าหมายต่อไป คิดว่าที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ส่วนในตัวเมือง อาจจะเป็นบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือที่จอดรถ เป็นสถานที่โล่ง เพื่อให้มีความปลอดภัย โดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หากยังมีแนวโน้มกลุ่มเสี่ยงในอีกหลายตำบล ก็จะมีการขยายเวลาต่อไป แต่ถ้าค้นหาแล้ว พบยอดผู้ติดเชื้อน้อยลง ก็จะยุติลงโครงการ

ในการนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น รพสต.ราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.เอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชนชาว อสม. และกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ผมเชื่อว่าการป้องกัน ดีกว่าการรักษา ขอให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยความห่วงใย ซึ่งผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในห้วงวิกฤตนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.