ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 32/2564 เพื่อหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีมติผ่อนปรนอนุญาตให้ตลาดนัดกลางคืน ตลาดนัดโต้รุ่ง ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติของสถานที่นั้นแต่ไม่เกินเวลา 21.00 น. มีมติคงเดิมคือให้ปิดโต๊ะสนุ๊กเกอร์และบิลเลียด พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันและจำกัดวงในการระบาดของโรค ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ทั้งนี้หากพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยหากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำก็ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในครั้งนี้ยังเป็นเพียงมติจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 32/2564 สำหรับมาตรการของจังหวัดภูเก็ตจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ประชาชนได้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.