นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมติดตามมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมติดตามมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโควิด-19

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2564 โดย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้เพิ่มมาตรการเข้ม ปิดด่านตรวจท่าฉัตรไชย เวลา 23.00 น. – 05.00 น. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษาคม 2564 นั้นตนเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ทำสัญญาในเรื่องของโรงแรม LQ ต้องขอขอบคุณทาง ปภ. จังหวัดภูเก็ต ที่ให้ความกรุณาส่งงบประมาณผ่าน อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดได้มีมาตรการสกัดคนเข้ามาทางด่านท่าฉัตรไชย และสนามบินแล้ว ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต จะร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กำหนดจุด 3 จุดในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงให้มาตรวจตามจุดต่างๆ ซึ่งหลังจากสำรวจผู้ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงแล้ว คาดว่ายอดผู้ติดเชื้อจะลดจำนวนลงเช่นกัน

นายเรวัต กล่าวในส่วนการให้ความช่วยเหลือประชาชนว่า “ขณะนี้ อบจ.ภูเก็ต รอทางท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตประสานงานไปยังเทศบาล และอบต. ทั้งจังหวัด เพื่อนำรายชื่อมาจัดทำถุงอุปโภคบริโภคหรือถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และคาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ อบจ.ภูเก็ต จะจัดถุงอุปโภคบริโภค ลงพื้นที่ไปตามชุมชนที่ได้ข้อมูลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ นอกจากนี้ ผมได้รับบริจาคเจลแอลกอฮอล์ เสื้อกาวน์กันน้ำ และชุดป้องกัน PPE ซึ่งได้นำไปแจกให้กับเจ้าหน้าที่ บริเวณสถานที่บริการฉีดวัคซีนในจุดต่างๆ จุดคัดกรองประตูเมืองภูเก็ต และด่านตรวจท่าฉัตรไชยด้วย”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.