ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เดือน เมษายน 2564
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เดือน เมษายน 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องรายงานตำแหน่งสายงานว่างผู้บริหาร ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 รายงานการจัดจ้างพนักงานจ้างทั่วไป รายงานผลการแต่งตั้งให้ข้าราชการครู อบจ. มีวิทยฐานะครูชำนาญการ รอบเดือนตุลาคม 2562 รวมถึงพิจารณาขอความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กำหนดตำแหน่ง รองปลัด อบจ. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รองรับเป็นการเฉพาะราย ให้พนักงานจ้างตามภารกิจลาออกจากการปฏิบัติงาน การรับโอนพนักงานครูเทศบาล ให้โอนข้าราชการ อบจ. และยกเลิกการจัดจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) เฉพาะราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.