ประชุม เพื่อพัฒนา และ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม เพื่อพัฒนา และ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ.จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต (ชั้น 2)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งเพื่อทราบ ข้อเสนอจากภาคเอกชน เรื่องการบริหารงานแบบบูรณาการของสถานบริการพยาบาลจังหวัดภูเก็ต ระหว่างโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร ความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการพัฒนาทางหลวงในจังหวัดภูเก็ต โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบประมาณราคาโครงข่าย เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยว (สายฉลอง – ป่าตอง) จังหวัดภูเก็ต และโครงการทางหลวงแนวใหม่สายบ้านเมืองใหม่ – บ้านเกาะแก้ว รวมถึงรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดภูเก็ต และรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.