นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงาน อบจ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงาน อบจ.ภูเก็ต

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนจังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 อาทิ การแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ โครงการข้าว ไข่ น้ำมัน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต อาทิ

  • โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต
  • ปรับปรุงอาคารคอซิมบี้เป็นสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต ชั่วคราว
  • ปรับปรุงอาคารลัคกี้คอมเพล็กซ์เพื่อการลงทุน
  • โครงการก่อสร้างสนามกีฬา Extreme บริเวณสะพานหิน
  • โครงการก่อสร้าง Walk way บริเวณประตูเมืองภูเก็ต
  • โครงการจ้างออกแบบอาคารหอไข่มุก ประตูเมืองภูเก็ต
  • โครงการจ้างออกแบบระเบียงกระจก บริเวณหาดสุรินทร์
  • โครงการก่อสร้าง Sky walk แหลมพรหมเทพ
  • โครงการแข่งขันกีฬา E-sport

นอกจากนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.