นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงผลงานในรอบ 2 เดือน หลังรับตำแหน่ง
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต แถลงผลงานในรอบ 2 เดือน หลังรับตำแหน่ง

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แถลงผลงานหลังเข้ารับตำแหน่ง ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยมี นายอานุภาพ เวชวานิชสนอง และนายกิตติพงษ์ กลิ่นถนอม รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการแถลงข่าวในครั้งนี้ว่า เพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนชาวภูเก็ตได้รับทราบ 2 เรื่องหลัก คือ การทำงานในรอบ 2 เดือน หลังจากการแถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา และการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ อบจ.ภูเก็ต

ในส่วนของการทำงานในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการกิจกรรมสำคัญต่างๆ ได้แก่

 • การจัดงานอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต (หรอย ริม เล) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ต 3 จุด คือ ปลายแหลมสะพานหิน หาดป่าตอง และเชิงทะเล (ต้องยกเลิกจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3)
 • การจัดงานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 • เปิดลงทะเบียนคนว่างงาน คนตกงาน คนรายได้ไม่พอรายจ่าย ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ได้ โดยเปิดลงทะเบียนในเขตพื้นที่ต่างๆ และระบบออนไลน์ ปรากฏว่ามีประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ตสนใจลงทะเบียนประมาณ 14,000 คน
 • การลงนาม MOU ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าแล้ง

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 อบจ.ภูเก็ตได้วางแผนที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่

 • การก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเมืองภูเก็ต เพื่อต้อนรับการเปิดเมือง วันที่ 1 กรกฎาคมนี้
 • การปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนน ตามโครงการเมืองน่าอยู่ น่าดู น่ามอง
 • โครงการไข่ ข้าว น้ำมัน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน
 • การปรับปรุงรถโพ้ถ้องเป็นรถไฟฟ้า EV เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน
 • จัดพื้นที่สนามกีฬาเอ็กตรีม เซิร์ฟสเก็ต หรือสเก็ตบอร์ด สำหรับคนรุ่นใหม่ บริเวณใกล้อาคารลัคกี้คอมเพล็กซ์ สะพานหิน
 • จัดทำ Walk Way ที่ประตูเมืองภูเก็ต ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย รวมถึงส่งเสริมการจัดแข่งขัน E-sport

ส่วนโครงการที่จะดำเนินการในปี 2565 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 • วางแผนโครงการก่อสร้างหอไข่มุก ที่ประตูเมืองภูเก็ต
 • สะพานกระจก ที่สนามฟุตบอลแหลมพรหมเทพ
 • เทอเรสกระจก ที่หาดสุรินทร์

เพื่อสร้างแลนด์มาร์กและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ภูเก็ต เพื่อดึงคนมาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น ซึ่งทั้ง 3 โครงการนี้จะเป็นไฮไลต์ของการดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

ในส่วนการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดในหลายๆ ด้าน ตั้งแต่การแจกหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องชาวภูเก็ต การฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยงต่างๆ และได้จัดสรรงบประมาณ 4.7 ล้านบาท สนับสนุนผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงอื่นๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายก อบจ.ภูเก็ต ได้ฝากถึงพี่น้องชาวภูเก็ตทุกคน ช่วยกันป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.