นายก อบจ.ภูเก็ต เร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชน โควิด ระลอก 3
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เร่งหามาตรการช่วยเหลือประชาชน โควิด ระลอก 3

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์, นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ และนายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานช่วยเหลือนายก อบจ.ภูเก็ต ในการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ เพื่อหารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอก 3 การดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการสถานที่ต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต เช่น สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โดยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จัดสรรงบประมาณ 4.7 ล้านบาท อุดหนุนให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ปัญหาป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อาทิ การลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 บริเวณจุดเสี่ยงและสถานที่ต่างๆ เช่น ซอยบางลา ป่าตอง บริเวณหลังตลาดสาธารณะ 1 (ตลาดสดบ้านซ้าน) บริเวณตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร) ถนนถลาง และถนนพังงา เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.