ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อหามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 26/2564 โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 พบว่า จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 30 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 142 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนมาก โดยที่ประชุมได้หารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การปิดพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อ การกำหนดเวลาเปิด-ปิดของสถานประกอบการแต่ละประเภท และขอความความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางให้น้อยที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ในส่วนของ อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนการป้องกันดูแลรักษาและฟื้นฟู เช่น การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณสถานที่ต่างๆ สนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.