นายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
ข่าว ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต นำทีมพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำทีมรถพ่นยาฆ่าเชื้อ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีภูเก็ตและมูลนิธิทรายขาวทะเลใส ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณหลังตลาดสาธารณะ 1 (ตลาดสดบ้านซ้าน) และตลาดสาธารณะ 2 (ตลาดเกษตร)

เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตามโครงการปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย และรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการระบาดของโรค โดยมี

นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต
นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต
นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต
นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 1
นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์ สมาชิกสภา อ.เมือง เขต 2
นางจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4
นายพิพัฒน์ ยั่งยืน และสมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5
นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7
นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11
นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 2

ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.